Structure and Function of Sodium/Proton Antiporters


Project leader


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 01/01/2014
End date: 31/12/2019
Funding: 18000000 SEK


Description

Laddade molekyler, så kallade joner, förföyttas över cellmembranet på två olika sätt. Den ena metoden som etablerades redan på 60-talet, innebär att en jon passerar över membranet genom kanaler. Det andra sättet för en laddad molekyl att ta sig igenom cellens membran är med hjälp av en bärare ? en så kallad transportör. Jonen fäster vid en annan laddad molekyl, en proton, som då bär jonen över membranet. Denna senare metod har upptäkts under de senaste 10 åren och vi har varit med och genom vår forskning lyckats visa hur protonen tar med sig jonen genom membranet och släpper av den på andra sidan membrane för att sedan åka tillbaka till ytan igen, som en hiss. Dessa processer är avgörande för att hålla jon- och vätskebalansen inuti cellerna och är av särskilt stor vikt i nervcellerna. Cellens inre pH har stor betydelse för cellens funktion. Vid bara en liten förändring försätts cellen i vila och slutar dela sig. Hur pH regleras genom införsel av joner kan därför påverka utveckling av sjukdomar som till exempel cancer eller hjärtkärlsjukdomar. Hissmekanismen kan därför också vara ett tänkbart mål för framtida läkemedel. För att nå dit behöver vi få ytterligare kunskap hur dessa hissmekanismer fungerar, detta kan bland annat göras genom att strukturbestämma mänskliga transportörer. Vi kommer att fokusera på att bestämma strukturer av mänskliga NHA2 ? ett protein som när det inte fungerar antas spela en viktig roll för högt blodtryck och insulinutsöndring. Att arbeta med mänskliga proteiner är tekniskt mycket svårt. För att lyckas kommer vi därför att utveckla helt nya, unika metoder för att möjliggöra framtagandet av dessa transportörsstrukturer.

Last updated on 2017-22-03 at 07:13