Waiting for the Railway: Infrastructure, Mobility and Trade at a West African Crossroads


Project leader


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 01/01/2015
End date: 31/12/2018
Funding: 6056400 SEK


Description

Det här antropologiska forskningsprojektet undersöker relationerna mellan infrastruktur, mobilitet och handel i landet Niger i Västafrika. Niger, som är ett av världens fattigaste länder, ligger mittemellan området Sahel och Sahara öknen och har ingen kontakt med kusten. Handel i landet är därför mycket beroende på olika transportmöjligheter (vägar, flygtransporter). 2014 annonserades anläggandet av landets första järnväg. Järnvägen var mycket efterlängtad då den kommer möjliggöra en direkt länk till hamnstaden Cotonou i Benin. Det här projektet kommer att studera relationen mellan infrastruktur som järnvägen, mobilitet och handel, i en liten stad som ligger bredvid de framtida järnvägspåren. Projektet intresserar sig för historiska och politiska aspekter av järnvägsbyggandet både på nationell och på lokal nivå. Det fokuserar också på lokala praktiker av mobilitet och handel. Hur uppfattar människor som bor bredvid järnvägspåren järnvägen? Vad är deras förväntningar? Hur kommer järnvägen påverka deras vardagsliv och syn på avlägsna platser? Kommer den att förändra lokala handelmän och handelskvinnors handelsrutter och deras tillgång till globala flöden av varor och ekonomiskt kapital? Projektet använder kvalitativa antropologiska metoder såsom intervjuer, deltagande observation, livshistorier och arkivforskning. Ett tolv månaders långt fältarbete kommer att genomföras i Niger, mestadels i staden Dosso, men också i andra städer i Niger och i Benin. Projektet kommer att bidra med en ökande förståelse för mobilitens betydelse i Afrika samt med kunskap om infrastruktur i små städer, en kategori av städer som ofta glöms bort i urbanforskning.

Last updated on 2017-22-03 at 07:13