School, freedom of choice and integration. A multidisciplinary research project on multicultural inner-city schools and immigrant youths' social and emotional costs for leaving the suburb


Project leader


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 01/01/2007
End date: 31/12/2009
Funding: 4460000 SEK


Description

Boendesegregationen i storstadsområdena har under det senaste decenniet alltmer fått en etnisk, vid sidan om den tidigare existerande ekonomiska, prägel. Denna utveckling har ofrånkomligen påverkat de lokala skolorna och ungdomarna. Valfriheten på grundskolenivån och betygsintagningen på gymnasienivån som sedan några år tillämpas i Stockholm och Göteborg har möjliggjort för många ungdomar boende i de segregerade och stigmatiserade förorterna att åtminstone under en del av dagen lämna sitt område. Många har gjort det och sökt sig till mer ”svenska” skolor i innerstaden. Vad händer med dessa ungdomar under den dagliga pendlingen mellan olika världar? Hur hanterar och hur hanteras de av de olika miljöerna? Syftet med denna studie är att undersöka hur de dagliga fysiska förflyttningar som ungdomar boende i något av de ”invandrartäta” och socialt utsatta områdena i Stockholm och Göteborg företar påverkar deras individuella självförståelseformer, relationer med den nya respektive gamla miljön och konkreta handlingar beträffande framtidsplaner. Studien, som bygger på intervjuer och en narrativ ansats, avser att från olika utgångspunkter belysa de identitetsstrategier som dessa unga utvecklar i det psykologiskt-adolescenta, sociala, kulturella och geografiska mellanområde de befinner sig i. Nyckelorden i sammanhanget är självförståelse, relationer och handlingar sett ur det individuella perspektivet.

Last updated on 2017-31-03 at 12:57