Integration or segregation? Immigrants and the labour market


Project leader


Co-Investigators


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 01/07/2007
End date: 31/12/2016
Funding: 15050000 SEK


Description

Invandringen och invandrarnas situation är i centrum för debatten i Sverige. Detta program behandlar flera centrala frågor i denna debatt. Programmet är ett samarbete mellan nationalekonomer och sociologer verksamma vid ämnesinstitutionerna och institutet för social forskning vid Stockholms universitet. Flera delprojekt behandlar invandrarnas integration i samhället. Kan invandrarna komma in på arbetsmarknaden genom egenföretagande eller anställning hos bemanningsföretag? Vi kan med ett unikt datamaterial belysa denna fråga. En andra fråga är diskriminering mot invandrare. Ett delprojekt innebär att arbetsansökningar skickas till arbetsgivare från fiktiva personer med svenska och utländska namn. Ett annat projekt behandlar frågan om nätverkens betydelse för invandrare och personer födda i Sverige. Under senare år har frågan om bostadssegregation kommit i fokus för debatten. Ett delprojekt behandlar hur det empiriskt går att undersöka med hjälp av ett nytt datamaterial om segregationen har effekter har i olika avseenden. En viktig fråga är hur det går för andra generationens invandrare som nu i stor utsträckning kommit upp i en ålder där etableringen på arbetsmarknaden går att undersöka. Olika delprojekt behandlar effekter av invandringen på arbetslöshet, löner och den offentliga sektorns ekonomi. En uppföljning av invandringen från de nya EU-länderna kommer att genomföras. Data avseende Sverige men också från Danmark och Tyskland kommer att användas i undersökningarna

Last updated on 2017-31-03 at 12:57