Vittnesmål i vårdnadstvister: Förhandlingar om barnets bästa i domstol och familjerätt


Project leader


Funding source

Forte - Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare


Project Details

Start date: 01/01/2015
End date: 31/12/2016
Funding: 2080000 SEK

Last updated on 2017-24-03 at 12:56