The role of atmospheric moist intrusions in Arctic climate


Project leader


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 01/01/2015
End date: 31/12/2018
Funding: 3400000 SEK


Description

Under de senaste decennierna har temperaturen i Arktis stigit mycket snabbare än i resten av världen. Samtidigt har havsisens utbredning minskat markant. Den exakta orsaken till den förstärkta uppvärmningen av Arktis är fortfarande okänd. Den vanligaste förklaringen har ifrågasatts; nämligen den att då havsisen drar sig tillbaka så får man också en ökad absorption av solljus och därmed en ökad uppvärmning. I detta projekt kommer vi därför att undersöka en ny idé: att den arktiska uppvärmningen under höst-och vintersäsongen främst beror på en ökad frekvens eller intensitet av injektioner av varm och fuktig luft från sydligare breddgrader. Den arktiska atmosfären har ett unikt kännetecken: temperaturen ökar i allmänhet med höjden från ytan upp till ca. 1-2 km, s.k. Arktiska inversionen. Varje kraftigt inflöde (s.k. intrång) av varm, fuktig luft förstör denna lokala struktur och skapar en utjämnad temperaturprofil i de nedersta 2 kilometerna av atmosfären. Om det sker många kraftiga inflöden av varm, fuktig luft så blir resultatet en allmänt högre yttemperatur. Vår hypotes är att frekvensen och intensiteten av intrången ökar när det globala klimatet blir varmare och att detta är en orsak till att Arktis värms upp snabbare än resten av världen. Vi kommer att undersöka denna hypotes med hjälp av observationer samt numeriska simuleringar. Om våran hypotes bekräftas kommer det leda till en stor förändring av våran syn på hur det Arktiska klimatsystemet fungerar.

Last updated on 2017-22-03 at 07:13