Övergången från skola till arbetsmarknad för yrkeselever


Funding source

Forte - Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare


Project Details

Start date: 31/01/2012
End date: 31/03/2018
Funding: 3109000 SEK


Description

Juniorforskare: Övergången från skola till arbetsmarknad för yrkeselever Sedan millenieskiftet har många länder tvingats hantera problem med stigande ungdomsarbetslöshet, särskilt i samband med den senaste ekonomiska krisen. Sverige utmärker sig genom att arbetslöshetsrisken är tre gånger så stor för unga mellan 20-24 år som för vuxna, dvs den är som allra störst under den period då unga vanligen avslutar gymnasiet. Detta tyder på att det kan finnas utrymme för förbättringar när det gäller övergången mellan skola och yrkesliv. Lärlingsutbildningen introducerades höstterminen 2011 i förhoppning om att denna ska underlätta arbetsmarknadsinträdet, något som har stöd av utländsk forskning. Baserat på svenska erfarenheter vet vi dock mycket litet om effekter av lärlingsutbildning. Vi drar nytta av att lärlingsutbildningen föregicks av en försöksverksamhet vars effekter på elevernas arbetsmarknadsinträde nu kan utvärderas. Vi använder syskondifferenser och matchningsmetoder för att hantera selektion in i utbildningen. Vi kommer också att studera kvaliteten hos den i huvudsak skolbaserade yrkesutbildingen. I Sverige är den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen kort jämfört med andra länder Vi samlar in uppgifter om praktik från skolorna och undersöker om mängden praktik påverkar elevernas arbetsmarknadsinträde. Vi studerar även övergångar mellan yrkesutbildning och arbete inom Norden med särskilt fokus på den stora skillnad i utbildningssystem som präglar de nordiska länderna. (AMK)

Last updated on 2017-22-03 at 07:14