HBT-personers villkor i Försvarsmakten 1940-2010


Project leader


Project Details

Start date: 01/03/2012
End date: 31/12/2013
Funding: 189000 SEK


Description

Projektet syftar till att översiktligt kartlägga kontinuitet och förändring gällande hbt-personers villkor i den svenska Försvarsmakten, från 1940-talet fram till idag. Studien har en explorativ karaktär och använder såväl arkivmaterial som dokument och intervjuer för att undersöka hur Försvarsmakten har gått från att aktivt exkludera och föra register över homosexuell personal till att marschera för hbt-rättigheter. Studien ska visa hur denna process har sett ut, hur förändringar som kommit till stånd, vilka hinder som funnits på vägen och vilka problem som återstår att lösa.


External Partners


Last updated on 2017-25-07 at 12:21