Biochemical and structural characterization of magnesium channels


Project leader


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 01/06/2013
End date: 31/12/2017
Funding: 4000000 SEK


Description

Allt liv är beroende av ett kontrollerat flöde av joner in och ut ur celler. Detta flöde medieras av protein kanaler som är inkorporerade i cellmembranet. Det finns många biologiskt viktiga joner, t.ex. kalcium, magnesium, kalium, natrium och väte. Lite förenklat kan man säga att varje kanal har ansvar för att importera eller exportera en typ av jon. Men hur kan kanalen veta att den har fått tag på rätt jon? Och hur kan en jon, som är vattenlöslig, fara igenom ett protein och ett membran som är fettlösligt? Och hur vet proteinet när det är dags att stänga av sig och sluta importera eller exportera sin jon? Detta är fundamentala frågor som forskare världen över försökt svara på i många år, både för att det är viktigt att förstå själva plattformen för liv men också för att kunna bota sjukdomar som är kopplade till defekta kanaler. Idag har vi en god uppfattning om hur transporten och regleringen går till för flera av de viktigaste jonerna, men inte för magnesium jonen. I denna ansökan så föreslår jag ett program för att ge oss en bred insikt på molekylär nivå för hur magnesium kanaler selekterar, transporterar och reglerar införseln av magnesium i cellen.

Last updated on 2017-23-03 at 09:04