Kvinnliga författare i sekelskiftets Frankrike – deras betydelse för utformningen av fin de siècle litteraturen


Project leader


Funding source

Övriga stiftelser och ideella föreningar


Project Details

Funding: 1200000 SEK

Last updated on 2017-22-03 at 07:14