Hälsoeffekter av flygbuller på uteplats


Project leader


Funding source

Swedish Environmental Protection Agency - Naturvårdsverket


Project Details

Start date: 01/01/2010
End date: 31/12/2012
Funding: 3000000 SEK


Description

Programmets undersöker hur flygbullervid bostäders uteplatser påverkar människors hälsa och livskvalitet.

Last updated on 2017-24-03 at 12:55