Cellular functions of the Hsp70 chaperone machinery


Project leader


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 01/01/2010
End date: 31/12/2013
Funding: 4440000 SEK


Description

Proteiner har invecklade tredimensionella strukturer som krävs för deras funktion i cellen. När proteiner veckas till sina aktiva strukturer i cellen krävs ofta assistans från specialiserade enzymer som kallas för Hsp70-chaperoner. Hsp70-chaperoner utnyttjar energin i ATP-molekyler för att underlätta proteinets veckningsprocess genom att tillfälligt binda vissa segment i proteinets aminosyrasekvens. Hsp70-chaperonerna i sin tur är beroende av en mängd understödjande faktorer för att kunna fungera effektivt. Om Hsp70-chaperonernas funktion skulle sluta fungera så innebär det ett totalt haveri för cellen. Även mindre fel i Hsp70-chaperonernas funktion ger upphov till allvarliga problem; t ex patienter med den neurodegenerativa sjukdomen Marinesco-Sjögrens syndrom bär en mutation som slår ut en understödjande faktor för Hsp70-chaperonerna. En bättre förståelse för hur Hsp70-chaperonerna fungerar i cellen kan leda till ökad kunskap om sjukdomar och deras behandlingsmetoder. I denna ansökan föreslår jag en experimentserie som syftar till att undersöka hur Hsp70-chaperonerna fungerar i cellen med hjälp av sina understödjande faktorer. Specifikt så vill jag undersöka hur de allmänna Hsp70-chaperonerna rekryteras till särskilda processer i cellen av sina understödjande faktorer, genom att använda mig av modellorganismen Saccharomyces cerevisiae. Jag förväntar mig viktiga och nya insikter i Hsp70-chaperoner fungerar i cellen.

Last updated on 2017-31-03 at 12:58