Chefen, arbetsåtagandet och arbetsmiljön: Interventionsstudie för verksamhets- och arbetsmiljöutveckling på forskningsbaserad grund


Project leader


Funding source

AFA Försäkring


Project Details

Start date: 01/07/2010
End date: 30/06/2013
Funding: 4200000 SEK


Description

Enligt stressforskningen skapar vissa obalanser problem i arbetslivet: mellan krav och kontroll, ansträngning och belöning samt mellan arbete och vila. En balans i dess avseenden spelar stor roll för hälsan. Men att få den kunskapen att slå igenom i organisationer är inte lätt. Projektet ska prova att föra in de kunskaperna i utvalda organisationer på ett sätt där chefer och ledning spelar stor roll.

Last updated on 2017-24-03 at 12:55