Job change after redundancy - perspectives on organizations and transfer of competence


Project leader


Funding source

Vinnova - The Swedish Governmental Agency for Innovation Systems


Project Details

Start date: 01/11/2009
End date: 31/08/2014
Funding: 3500000 SEK


Description

I och med de stora varsel och strukturella förändringar som skett i arbetslivet har ett ökande antal individer blivit övertaliga. Många av dessa kommer från yrken där arbetstillfällena blir allt färre. Gemensamt för de flesta övertaliga är att de ska omplaceras i något annat arbete. Här har en mängd olika omställningsorganisationer en viktig roll att hjälpa individer överföra sin kompetens till nya arbeten. Projektet fokuserar på hur omställningsorganisationer arbetar med kunskapstransfer hos individer som blivit uppsagda, samt hur dessa individer upplever omställningsprocessen, både hur omställningsorganisationens arbete fungerat i termer av transfer, men även hur mottagarorganisationen sett på tillvaratagande av kompetens. Detta studeras, i samarbete med omställningsorganisationer, med intervjuer bland representanter från omställningsorganisationer och mottagarorganisationer, och genom intervjuer, enkäter och dagboksstudie bland individer som på något sätt befunnit sig i omställningsprocessen.

Last updated on 2017-29-03 at 17:13