Långsiktiga ekonomiska konsekvenser för kvinnor som utsätts för våld


Project leader


Funding source

Crime Victim Compensation and Support Authority - Brottsoffermyndigheten (BrOM)


Project Details

Start date: 01/01/2011
End date: 31/12/2011
Funding: 629527 SEK

Last updated on 2017-24-03 at 12:54