Strategier för hälsa och kvalitet i välfärdstjänstarbete


Project leader


Funding source

AFA Försäkring


Project Details

Start date: 01/05/2007
End date: 30/04/2010
Funding: 3504423 SEK


Description

Det finns en stor variation i sjukfrånvaro mellan verksamheter inom offentlig sektor samt en decentralisering och en förskjutning mot individuellt ansvarstagande i arbetet. Projektet har undersökt samspelet mellan de förändrade arbetsvillkoren i välfärdstjänstarbetet och de anställdas möjligheter att hantera dessa villkor.


External Partners


Last updated on 2017-24-03 at 12:54