Utslussning av LVM-klienter – eftervårdsinsatser ur socialtjänstens och missbrukarnas perspektiv


Project leader


Funding source

National Board of Institutional Care - Statens institutionsstyrelse (SiS)


Project Details

Start date: 01/01/2006
End date: 31/12/2007
Funding: 1559797 SEK

Last updated on 2017-24-03 at 12:54