Programme for International Student Assessment (PISA)


Project leader


Funding source

Skolverket


Project Details

Start date: 01/01/2011
End date: 31/12/2013


Description

Programme for International Student Assessment (PISA) är ett OECD-projekt som studerar effekterna av medlemsländernas satsning på utbildning inom det obligatoriska skolväsendet. Projektets syfte är att undersöka i vilken grad olika utbildningssystem bidrar till att femtonåringar är rustade att möta framtiden. Tre kunskapsområden ingår i undersökningen: läsförståelse, matematik och naturvetenskap.


External Partners


Last updated on 2017-24-03 at 12:42