Ingmar Bergman's Undiscovered Archive. Intermedial Studies in Prose, Film, Drama, Radio, and Televison


Project leader


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 01/01/2004
End date: 31/12/2006
Funding: 4094000 SEK


Description

Då Ingmar Bergman, med huvudsökanden som initiativtagare och förmedlare, förra året donerade sitt privata arkiv om fyrtiofem flyttlådor till Svenska Filminstitutet, säkerställdes i ett slag en skatt av unikt kulturhistoriskt värde för forskningen, därtill av ämnes- och disciplinövergripande karaktär: litteratur-, teater-, film- och musikvetenskap. På grundval av redan påbörjad arkivforskning (som resulterat i den nyligen Augustprisnominerade boken I begynnelsen var ordet. Ingmar Bergman och hans tidiga författarskap), syftar projektet att, via rekrytering av en yngre forskargeneration specialiserad på förhållandet mellan olika konstarter och medier, ansluta sig till det internationellt växande forskningsfältet interartiella eller intermediala studier. Därmed öppnar sig ett sällsynt tillfälle att fördjupa och utveckla forskningen i detta, med de alla mått mätt, unika arkivmaterial, då det redan till sin sammansättning (prosa, film och pjäshandskrifter, de senare för teaterscen, radio och tv, därutöver ett femtital arbetsböcker) närmast uppmanar till en interdisciplinär eller tvärestetisk infallsvinkel. Projektet kommer därmed 1. gränsa över flera discipliner 2. bryta outforskad mark och presentera ett ännu oinventerat material, samtidigt som 3. det vinnlägger sig om att bilda teori kring ett dynamiskt forskningsfält som inom den filmvetenskapliga disciplinen i vårt land ännu ligger i sin linda samt 4. befordra forskarrekrytering.

Last updated on 2017-24-03 at 12:44