Betydelse av öppenhet och strafftid för återfall i brott. En undersökning om ungdomar dömda till sluten ungdomsvård


Project leader


Funding source

National Board of Institutional Care - Statens institutionsstyrelse (SiS)


Project Details

Start date: 01/01/2011
End date: 31/12/2011
Funding: 800000 SEK

Last updated on 2017-24-03 at 12:54