Speciering av manganföreningar i svetsrök och svetsares blodplasma


Project leader


Funding source

AFA Försäkring


Project Details

Start date: 01/01/2010
End date: 31/12/2012
Funding: 3163995 SEK


Description

Mangan är ett metalliskt grundämne som kan vara skadligt i stora doser. Det förekommer bland annat i svetsrök. Svetsare är den yrkesgrupp som är mest utsatta för ämnet, som kan vara skadligt för hjärnan. Projektet undersöker hur, när och i vilka mängder svetsare utsätts för ämnet.

Last updated on 2017-24-03 at 12:54