Hälsointerventioner på arbetsplatsen: Effekter på prestation, ork, motivation och konsekvenser för sjukskrivning, produktivitet och ekonomiskt utfall


Project leader


Funding source

AFA Försäkring


Project Details

Start date: 01/01/2010
End date: 31/12/2012
Funding: 1400000 SEK


Description

Det finns både ekonomiska och mänskliga skäl för att förbättra medarbetares hälsa. Forskningsprojektet undersöker vilken effekt träning på arbetstid och arbetstidsförkortning har för organisationers ekonomi.

Last updated on 2017-24-03 at 12:54