Hur överorganisatorisk styrning påverkar arbetsmiljön: en jämförelse mellan kvinnodominerad människovårdande och mansdominerad teknisk verksamhet


Project leader


Funding source

AFA Försäkring


Project Details

Start date: 01/01/2011
End date: 31/12/2013
Funding: 3046000 SEK


Description

Det är viktigt för arbetsmiljön att chefen har förutsättningar att leda verksamheten. För chefer i kommuner har normer och regler ovanför den kommunala nivån stor betydelse för deras möjlighet att leda. Projektet ska undersöka hur en sådan överorganisatorisk styrning påverkar cheferna i deras arbete och vilka organisatoriska förhållanden som underlättar det.

Last updated on 2018-07-03 at 08:19