Water package - an information package for increased awareness in water issues


Project leader


Funding source

Formas - The Swedish Research Council for Environment, Agricultural Sciences and Spatial Planning


Project Details

Start date: 01/01/2008
End date: 31/12/2009
Funding: 588600 SEK


Description

Syftet med detta informationsprojekt är att skapa ett informationspaket kring vattenfrågor som kan användas av lärare, studiecirkelledare och andra i samband med aktiviteter på Världsvattendagen den 22 mars varje år. Informationspaketet kommer att innehålla färdiga datorpresentationer, en informationsbroschyr, arbetsmaterial samt detaljerade läraranvisningar. Med utgångspunkt i det lokala vill vi göra en global koppling för att på så sätt väcka nyfikenhet och engagemang för att arbeta för en hållbar utveckling vad gäller vattenfrågor.

Vattenfrågor berör olika intressegrupper i samhället och en uthållig vattenhantering kräver samverkan mellan dessa grupper samt ett personligt engagemang. Förutsättningar för samverkan och personligt engagemang är att det finns allmänna hydrologiska kunskaper samt en förståelse hur de naturvetenskapliga förutsättningarna hänger ihop med samhällets användning av vattenresurserna.


External Partners


Last updated on 2017-24-03 at 12:53