Identifiering och kvantifiering av halogenerade substanser i havsörn - screening och undersökning av samverkanseffekter på reproduktionen


Project leader


Funding source

Formas - The Swedish Research Council for Environment, Agricultural Sciences and Spatial Planning


Project Details

Start date: 01/01/2004
End date: 30/06/2007
Funding: 2295000 SEK


Description

Studien syftar till att genom undersökningar av havsörnsägg och blodprover från havsörnsungar identifiera och kvantifiera det breda spektrum av organiska miljögifter som uppträder i höga koncentrationer i svenska havsörnar. De negativa effekterna av DDT som upptäcktes under 1960-talet har avklingat men antalet ungar per bo är på vissa kuststräckor fortfarande betydligt lägre än tidigare. Projektet undersöker om det finns ett samband mellan hög koncentration av hittills ej undersökta kemiska föroreningar i äggen och antalet ungar. Även blodprover från ungar från sådana mindre kullar undersöks. Studien syftar även till att utreda om samverkanseffekter från olika substanser kan förklara en lägre ungkullstorlek idag jämfört med före 1950.

Last updated on 2017-24-03 at 12:53