How Management Practice Innovation Comes about


Project leader


Funding source

Torsten and Ragnar Söderberg Foundations


Project Details

Start date: 01/01/2011
End date: 31/12/2013
Funding: 2500000 SEK


Description

De senaste ekonomiska kriserna har tvingat företag och banker att ifrågasätta sina affärsmodeller, principer och praktiker och att tänka innovativt. I dessa samanhang har innovation inneburit ny teknologi, nya produkter och service men inte innovation av managementpraktiker, -processer, strukturer, och managementtekniker. Trots att management innovation spelar en stor roll i företagande ( Lean production , Business Process Re-engeneering , etc.) förblir den, som nyligen uppmärksammats av några ledande forskare, en blind fläck inom området. Syftet med denna studie är därför att utveckla en modell för att identifiera, förstå, och implementera innovation av managementpraktiker en modell som kan hjälpa företag att på ett medvetet sätt promovera och förvalta managementpraktiker. En grundlig studie av innovation av managementpraktiker är av påtaglig betydelse för företag och organisationer för att förstå de villkor som bidrar till uppkomsten, spridningen och stabiliseringen av nya managementpraktiker. Management innovation utgör kontexten för all annan kreativitet och innovation inom företag och organisationer. Denne studie kommer att bygga på ett 20-tal fallstudier av svenska företag som är kända för att vara innovativa.

Last updated on 2017-24-03 at 12:04