Genusmedvetna chefer ett villkor ett genusmedvetet universitet. Ett FoU-projekt med fokus på att synliggöra och förändra mellanchefers ageranden


Project leader


Funding source

Delegation for Gender Equality in Higher Education (Swedish Ministry of Education and Research)


Project Details

Funding: 2424318 SEK

Last updated on 2017-22-03 at 07:15