What affects attitudes to wage differentials?


Project leader


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 01/01/2006
End date: 31/12/2009
Funding: 3080000 SEK


Description

Detta projekt ämnar utforska vad som påverkar de attityder individer har till löneskillnader mellan låg- och höglönegrupper. Det finns en stor variation i dessa attityder, där somliga anser att stora skillnader är legitima, medan andra anser att små skillnader är legitima. Följande frågeställningar kommer prövas. (1) Vilka delar av den sociala omgivningen använder sig individer av när de uppskattar faktiska löneskillnader mellan hög- och låglöneyrken? (2) På vilket sätt påverkar detta deras attityder till faktiska löneskillnader mellan hög- och låglöneyrken? (3) Hur påverkar individers subjektiva relativa lönedeprivation deras attityder till löneskillnader mellan hög- och låglöneyrken? (4) I vilken utsträckning är attityder till löneskillnader mellan hög- och låglöneyrken egoistiskt-rationella? (5) Vad förklarar individ- och landskillnader i den grad människor vill förändra löneskillnader mellan hög- och låglöneyrken? Det datamaterial som ska användas är International Social Survey Programme (ISSP) för åren 1987, 1992 och 1999. ISSP är en årlig undersökning där attityder av olika slag undersöks i nationella individurval.

Last updated on 2017-31-03 at 12:58