Cinema and cultural globalization 1905-1914: Markets, audiences, and the public sphere


Project leader


Co-Investigators


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 01/01/2002
End date: 31/12/2004
Funding: 2793000 SEK


Description

Projekt avser att undersöka hur en extremt centraliserad produktionsstruktur för film via distribution och visningspraxis nådde ut till filmpubliker världen över. Fyra s.k. filmtopografier i Europa och USA studeras där områdenas olikartade karaktär ger releif åt hur en globaliserad filmkultur fungerade lokalt. Pressmaterial utgör huvudkällan för undersökningen vars tidsram är åren 1905-1914, dvs. från etableringen av fasta biografer fram till dess Hollywood tagit över som produktionscentrum och de franska storbolaget Pathés hegemoni detroniserats. Frågor om publiksammansättning i termer av kön, klass och etnisk bakgrund utgör en central infallsvinkel för projektarbetet, liksom växlande interaktionsmönster i offentligheten mellan filmmediet och dagspressen.

Last updated on 2017-24-03 at 12:44

Share link