Vasaprojektet


Project leader


Funding source

Riksbankens Jubileumsfond (RJ)


Project Details

Start date: 01/01/2003
End date: 31/12/2005
Funding: 1500000 SEK


Description

Konservering av historiska skepp och marinarkeologiskt trä är förknippad med stora kulturella värden, men också komplicerade vetenskapliga problem beroende på tillstånd och historik av varje unikt föremål. Vasas konservering har till stora delar varit ett avancerat experiment där nya metoder utarbetats under tidspress. För drygt ett år sedan uppmärksammades snabbt tilltagande bildning av sulfatsalter, samt mjukt missfärgat och mycket surt trä ner mot pH = 1, nu på ca 600 platser i Vasa. Ny analysteknik, utvecklad vid Stanforduniversitetets synkrotron, visade att oväntat stora mängder elementärt svavel ansamlats i Vasas trä. Svaveloxidationen, katalyserad av järnföreningar, kan ge mer än 5 ton svavelsyra i träet, vilket bryter ned träfibrerna. Analyser av samtida skeppsvrak, t.ex. Kronan (utanför Öland) och Batavia (Australien) visar liknande problem. Nya behandlings- och konserveringsmetoder måste utvecklas och tillämpas, i första hand på Vasa, för bevarandet av marinarkeologiska föremål i museimiljö. I internationellt samarbete mellan konservatorer, marinarkeologer, mikrobiologer, kemister, fysiker, trä- och analysexperter, söker projekt samla den höga inter- och multidisciplinära kompetens och de verktyg som fordras för att ta fram sådana metoder, samt genomföra tester och behandlingar. Detta projekt är ett samarbete med en rad andra forskningsfinansiärer, med staten som huvudintressent.

Last updated on 2017-24-03 at 12:53