Befattning som akademiforskare till Gunnar Jarrings minne, inrättad av Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien


Funding source

The Royal Swedish Academy of Letters, History and Antiquities - Kungl. Vitterhetsakademien

Last updated on 2017-22-03 at 07:15