Regulation and significance of very long chain polyunsaturated fatty acids synthesis


Project leader


Funding source

Formas - The Swedish Research Council for Environment, Agricultural Sciences and Spatial Planning


Project Details

Start date: 01/01/2009
End date: 31/12/2010
Funding: 750000 SEK


Description

Fettsyror spelar en fundamental roll vid uppbyggnaden av cellers membran energiupplagring och andra cellstrukturer. Beroende på deras kedjelängd samt omättnadsgrad bidrar fettsyror bl.a. till biologiska membraners fysiska och kemiska egenskaper. Utöver detta så påverkas cellens metabolism och tillväxt olika av olika fettsyror.

Vi har identifierat en "familj" av proteiner (ELOVL) som reglerar tillverkningen av längre fettsyror i kroppen. Flera av dessa fettsyror (både mättade och fleromättade fettsyror) har bl.a. visats vara viktiga regleringsmolekyler av kroppens energibalans.

Vi har kunna påvisa att proteinet ELOVL3 och produktionen av långa enkelomättade fettsyror är nödvändig för uppbyggnaden av fettdroppar i bl.a. fettvävnad och lever hos möss. Djur som saknar dessa fettsyror lagrar extremt lite fett i kroppen vilket i vissa fall medför att mössen slutligen blir "anorektiska" och därmed infertila.

Vi har även funnit att syntesen av vissa långa, omättade fettsyror aktiverar lagring av fett. Genom att helt eller delvis inaktivera Elovl2 genen i möss har vi visat att brist på specifika fleromättade fettsyror leder till avsaknad av fullt utvecklade spermier och infertilitet i möss. Redan vid små förändringar av mängden fettsyror försämrades spermiekvalitén kraftigt. Vi har även kunnat visa att Elovl2-muterade möss visar resistens mot kostinducerad fetma. Dessa effekter korrelerar starkt med nivån på Elovl2 uttryck i levern och den relativa mängden omega-3 och omega-6 fettsyror i blodet. Vårt mål är att ta denna fråga vidare och utvärdera vikten av ELOVL2 för det genetiska bidraget till koncentrationen av omega-3 och omega-6 fettsyror i blodet, samt utforska dietens effekt på förhållandet mellan olika fettsyror i blodet och risk för ohälsa.


Last updated on 2017-24-03 at 12:45