Global Numerisk Modellering av aerosol-moln-klimat-processer


Project leader


Funding source

Vinnova - The Swedish Governmental Agency for Innovation Systems


Project Details

Start date: 01/10/2010
End date: 01/10/2013
Funding: 2745000 SEK


Description

Syfte och mål
Projektet syftar till att förbättra den numeriska modelleringskapaciteten inom Sverige, speciellt med avseende på aerosol-moln-klimat-processer, och därigenom bidra till en förstärkning av svensk klimatforskning. Projektet syftar även till att utöka vår förståelse av aerosol-moln-klimat-processer genom att stimulera samarbete mellan svenska forskare, med erkänd god kunskap om aerosol-moln-kopplingar på processnivå, och nationella och internationella modelleringsaktiviteter. Ett nära samarbete med Institutet för atmosfärs- och klimatforskning vid ETH-Zurich (IACETH) kommer att utvecklas.

Förväntade effekter och resultat
Specifika mål med samarbetsprojektet är: 1) Förstärka och förbättra svensk klimatmodellering, speciellt inom fältet aerosol-moln-klimat-kopplingar. 2) Aktivt deltagande i utvecklandet av en aerosol-moln-klimat-komponent inom jord-system-modellen EC-Earth. 3) Underlätta för svenska forskargrupper att nå ut med processkunskap gällande aerosol- och molnprocesser till forskare som arbetar med utvecklandet av storskaliga klimatmodeller. Möjliggöra samarbete och utbyte av mastersstudenter och doktorander mellan ETH-Zurich och Stockholms Universitet. Sökandes långtgående mål med projektet är att erhålla kunskap och erfarenhet för att: 1) Bygga och leda en framtstående arosol-moln-klimat-modelleringsgrupp inom Sverige. 2) Etablera samarbete med ett världsledande klimatforskningsinstitut. 3) Medverka till ett signifikant svenskt bidrag inom utvecklandet av den Europeiska jord-system-modellen EC-Earth. 4) Erhålla tillräckligt med vetenskapliga meriter för att bli befordrad professor.


External Partners


Last updated on 2017-29-03 at 17:13