De l'influence de romans pour adolescents suédois traduits en francais entre 2003 et 2009 dans le champ de la littérature de jeunesse francais, à travers l'exemple de la violence entre adolescents. (titre préliminaire)


Project leader


Description

Min forskning i komparativ litteratur riktar in sig mot franska och svenska nutida ungdomsromaner. En av mina hypoteser är att den svenska litteraturen under perioden 2003-2009 spelade en roll, om än begränsad omfattning, i sättet att skriva om tunga eller tabubelagda ämne i Frankrike (som den gjorde redan på sjutiotalet). Jag vill spegla detta via fenomenet våld och särskilt då mellan ungdomar. Min korpus består av två franska romaner och två svenska översatta till franska. I Frankrike liksom i Sverige finns en tydlig tendens i nutida ungdomsromaner att behandla tunga ämnen som ofta är eller var tabubelagda.

Den här tendensen och friheten är relativ ny, särskilt i Frankrike där barn- och ungdomslitteratur övervakas av en mängd starka olika aktörer och är styrda av olika former av censur. Kan svenska ungdomsromaner påverka synen och censuren på våld i Frankrike? Finns det ett speciellt svenskt sätt att beskriva våld på? Hur uttrycker det sig? Tränger den svenska litteraturen djupare in i detta ämne? Kan en sådan förändring sammanstråla med en ny tendens i Frankrike att skriva friare om tunga ämnen riktade till ungdomar? Kan dessa svenska ungdomsromaner översatta till franska medverka till ett förändrat sätt att skriva friare om tunga ämnen riktade till ungdomar?

Min forskning får stöd av Anna Ahlström och Ellen Terserus Stiftelse

Deltar i projektet "Les transferts culturels franco-suédois" mellan La Sorbonne, université Paris IV, och vår institution på Stockholms universitet


Last updated on 2017-23-03 at 09:06