Day-to-day-relations of stress, sleep and subjective health


Project leader


Project Details

Start date: 01/01/2012
End date: 31/12/2014


Description

English summary

Stress and sleep vary from day to day and long-term problems in both areas are thought to be related to too high daily problems. This project is focused on the day-to-day relation between sleep, fatigue, stress, subjective health and other variables. The questions in the different studies include:

 • What factors impact on sleep quality, in particular, stress during the day?
 • What factors impact on sleepiness during the day, in particular, prior sleep and current health?
 • What factors impact on subjective health, in particular, symptoms of inflammation, fatigue, stress, or prior sleep?
 • What factors impact on fatigue during the day, in particular, stress or prior sleep?
 • What determines the bedtime, in particular, stress during the day, subjective health or prior sleep?
 • What determines difficulties getting up in the morning, in particular, amount of sleep, prior bedtime, time of rising, age, diurnal type.

All studies are extended across a period of 42 days using diaries and actigraphy. The project is an Stockholm Stress Center project involving the Stress Research Institute (SU), the Department of Psychology (SU), the Department of Clinical Neuroscience (KI).

Svensk sammanfattning

Stress och sömn varierar från dag till dag och långsiktiga problem på båda områdena tros vara relaterade till om de dagliga problemen blir för omfattande. Detta projekt är inriktat på de dagliga variationernas samband till sömn, trötthet, stress, subjektiv hälsa och andra variabler. Frågeställningarna i de olika studierna är:

 • Vilka faktorer påverkar sömnens kvalitet, i synnerhet stress under dagen?
 • Vilka faktorer påverkar sömnighet under dagen, särskilt före sömn och nuvarande hälsa?
 • Vilka faktorer påverkar subjektiv hälsa, i synnerhet symtom på inflammation, trötthet, stress eller före sömn?
 • Vilka faktorer påverkar trötthet under dagen, i synnerhet, stress eller före sömn?
 • Vad bestämmer läggdags, i synnerhet, stress under dagen, subjektiv hälsa eller innan sömn?
 • Vad bestämmer att det är svårt att komma upp på morgonen, särskilt mycket sömn, före sänggåendet, tid av stigande ålder?

Alla studier löper under en period om 42 dagar med hjälp av dagböcker och aktigraf. Projektet är ett projekt inom Stockholm Stress Center där Stressforskningsinstitutet (SU), Institutionen för psykologi (SU) och Institutionen för klinisk neurovetenskap (KI) samarbetar.


External Partners


Last updated on 2017-24-03 at 12:51