Korpus i svenskt teckenspråk som andraspråk


Project leader


Co-Investigators


Project Details

Start date: 01/09/2013


Description

Projektet syftar till att i en longitudinell studie undersöka hur (hörande) vuxna andraspråksinlärare lär sig svenskt teckenspråk under olika perioder. Projektets metodologiska ram följer det tidigare projektet Korpus för det svenska teckenspråket (Riksbankens Jubileumsfond 2009-2011). Data kommer att insamlas vid Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet med start höstterminen 2013, då kandidatprogrammet i teckenspråk och tolkning startas för första gången på universitetsnivå.

Last updated on 2017-22-03 at 07:15