Stockholm stress center


Project leader


Co-Investigators


Project Details

Start date: 01/01/2009
End date: 31/12/2019


Description

Svensk sammanfattning

Stockholm Stress Center är ett tvärvetenskapligt centrum för forskning om arbetsrelaterad stress och hälsa. Centret finansieras genom ett anslag på 50 miljoner kronor under tio år från Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS).

Stockholm Stress Center består av sex samarbetande forskargrupper från Stressforskningsinstitutet och Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet samt från Institutionen för klinisk neurovetenskap och Institutionen för folkhälsovetenskap vid Karolinska Institutet. Inom ramen för detta samarbete är syftet att bygga ett forskningscenter med internationellt framstående forskning inom området arbete, stress och hälsa.
Stockholm Stress Center

English summary

The Stockholm Stress Center is an interdisciplinary centre of excellence for research on work-related stress and health, which was established in October 2009. The Center is funded by an allocation of 50 million SEK spread over ten years from the Swedish Council for Working Life and Social Research (FAS).

Stockholm Stress Center comprise of six collaborating research groups from the Stress Research Institute and the Department of Psychology at Stockholm University and also from the Department of Clinical Neuroscience and the Department of Public Health Sciences at Karolinska Institutet. Within this collaboration the aim is to build a research center with outstanding research in the field of work, stress and health and with the highest quality that can compete internationally.
Stockholm Stress Center


External Partners


Last updated on 2017-23-03 at 09:07

Share link