Sexualundervisning utifrån ett normkritiskt perspektiv


Project leader


Description

Det här är ett samarbetsprojekt mellan Anna-Karin Fridolfsson, gymnasielärare i biologi och Auli Arvola Orlander, Stockholms universitet, som också agerar som projektledare. Projektet tar avstamp i gymnasiets läroplan där undervisningen ska behandla det centrala innehållet ”Naturvetenskapliga aspekter på, reflektion över och diskussion kring normer, rörande människans sexualitet, lust, relationer och sexuella hälsa” (Lgy 11, s 127).

Syftet med projektet är att utveckla tankar om normmedvetenhet bland elever, lärare och forskare. Det empiriska datamaterialet är insamlad under en femveckorsperiod av sexualundervisning med temat ”Kritisk granskning av sexualitet” som två klasser i årskurs två deltog i inom området sex och samlevnad. För ena av klasserna som, går på det humanistiska programmet, ingår ämnesområdet i ”Naturkunskap 1b” och för den andra klassen, som går på det naturvetenskapliga programmet, inom ämnet ”Biologi 2”.


Last updated on 2017-23-03 at 09:07