Mystikens manifestationer i föreställande konster
En undersökning av hur teater, dans, sång och musik används inom de mystiska traditionerna av tre världsreligioner, islam, hinduism och buddhism.


Project leader


Description

Målet för undersökningen kan sammanfattas i att försöka uppnå en förståelse för vilken roll performa­tiva konstarter och iscensättningar spelar i den religiösa mystikens sökande efter en innerlig förening med och uppgående i det gudomliga. Ett framträdande syfte med denna förståelse är att klarlägga det djupgående värde och den starka förankring som dansen, teatern, musiken och sången har i andlig kult och religiösa riter där performativa uttryck framstår som den viktigaste metoden att nå bortom skrifternas förkunnande. Vilken kvalitet hos dessa konstarter gör att de kan användas som redskap för mystikens utövare att nå bortom det som allmänt uppfattas som verklighet eller för ett möte med en yttersta verklighet som tolkas som gudomlig och på vilket sätt görs det? Syftet omfattar en beskrivning och analys av samstämmigheten mellan konstnärligt uttryck och andlig upplevelse samt en hypotes om de performativa konstarternas funktion som går längre än att vara underhållande, förevisande eller didaktiska.

Pilotstudier inom projektet

”Tigerkulten i Sundarbandjungeln” förlagd till djungelområdet Sundarban som sträcker sig över södra Bangladesh och sydöstra Västbengalen. I detta område finns en unik kultur som bottnar i att området länge var obefolkat och som nu förenar religioner som hinduism och islam i en kult som grundar sig i de hårda levnadsförhållanden som befolkningen där lever under. Honungssamlare och fiskare måste anpassa sig efter naturens kärva regler, med hot från naturkatastrofer och vilda djur, och söker sin tillflykt i kulten av träd, ormar, tigrar och andra djur och blir beroende av vidskepelse och tron på magiker med övernaturliga krafter. Djungels skyddsgudinna heter Ban Bibi och tillbeds regelbundet av befolkningen i byarna oavsett ursprunglig religion. I varje by och på många ställen i djungeln som uppfattas som avskräckande finns kultplatser för tillbedjan.

”Baul shilpi – Guds vildhjärnor” förlagd till distriktet Puruliya i indiska Västbengalen och området kring Dhaka i Bangladesh och betonar de baulartister som sprider den unika baulideologin genom sina framträdanden. I flera hundra år har baulerna funnits i Bengalen, där har de vandrat runt i byarna med sina innerliga sånger och dikter. Men baulerna förvaltar inte bara en musiktradition, de har ett andligt budskap och en ickematerialistisk livsinställning. De är fritänkare med en vilja att bryta ner både sociala och religiösa barriärer. Ordet baul kommer troligen från sanskritordet vātula som betyder ”Guds vildhjärna”, ”upplyst” eller ”drabbad av vindsjuka”. Baulernas tro låter sig inte sorteras in i någon ortodox lära. Den har influerats av sufism och tantrism såväl som buddhism och vishnuism.

Andliga medier inom haudong-kulten (haubong) i Vietnam förlagd till tempel och pagodor i närheten av Hanoi. Ritualer utförs av kvinnliga eller manliga medier och skapar kontakter med förfäder, gudomar och andar. Kontakten skapas genom musik, dans, sång och teatrala uttryck med omfattande dräktbyten. Kulten hänförs till tron på ”modergudinnan” Dao Mau men vid ritualerna tillbeds även Buddha för tillåtelse att genomföra ritualerna.


Last updated on 2017-23-03 at 09:08