Hur lär sig lärarstudenter att planera och reflektera över sin NO-undervisning?


Project leader


Co-Investigators


Description

I detta forskningsprojekt undersöks hur man tillsammans med universitetslärare i NV-didaktik kan utveckla modeller för att hjälpa lärarstudenter att utveckla en välgrundad och reflekterad undervisningspraktik i skolans naturvetenskapliga ämnen. Modellerna utprövas i återkommande cykler för att göra dem mer användbara för universitetslärarnas undervisning. Vårt intresse handlar om hur lärarstudenter resonerar om planering av undervisning i så kallad mikroundervisning, och vilket lärande som görs möjligt i dessa samtal.

Doktorand: Matti Karlström

Handledare: Karim Hamza och Per-Olof Wickman


Last updated on 2017-23-03 at 09:08