Utlandsstationeringar, resor, uppehälle och drift för svenska forskargruppen vid ATLAS.


Project leader


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 11/08/2011
Funding: 1035000 SEK

Last updated on 2017-05-04 at 11:13