Holographic duality and integrable systems


Project leader


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 01/01/2014
End date: 31/12/2017
Funding: 2800000 SEK


Description

The project is aimed at uncovering new links between integrable systems, string theory and quantum field theory. The methods of integrability will be used to study non-perturbative phenomena in strongly-coupled field theories, and to understand relationships between gauge fields and strings.

Swedish

Kvantfältteori beskriver växelverkar mellan alla materiens beståndsdelar på den mest fundamentala nivå, med hjälp av gauge symmetrier. Gaugeteorier beskriver alla fundamentala växelverkar förutom gravitation med oehört noggrannhet. Allt växande noggranhet av både experiment och teoretiska beräkningar kräver nya metoder och idéer, särskild när det gäller den starka växelverkan, vars dynamik är tämligen komplicerad och beskrivs inte fullstandigt med nutida metoder. Många idéer, som hjälper oss beskriva dynamiska fenomen associerade med gaugeväxelverkan, under de senaste åren har kommit från strängteorin. En mycket intressant men än så länge formell ekvivalens mellan strängar och gauge fält upptäcktes 1997 av J.Maldacena och har långtgående konsekvenser för förhållanden mellan gravitation, gaugeteorier och strängar, som är ännu inte fullständigt förstådd. Det mest adekvata sättet att beskriva denna ekvivalens använder metoder av integrabla system. Tillämpningar av integrabla system till kvantfältteori och strängteori har lett till helt nya teoretiska metoder att beskriva gauge växelverkan. Vidareutveckling av dessa metoder är det viktigaste målet av projektet.


Last updated on 2017-31-05 at 14:26