Hur påverkar arbete, pensionering och livsförändringar livskvaliteten hos äldre i Sverige?


Project leader


Funding source

Familjen Kamprads stiftelse


Project Details

Start date: 01/01/2018
End date: 31/12/2021


Description

Livslängden har ökat och många har idag ekonomiska och hälsomässiga förutsättningar att kunna leva självständigt många år efter pensioneringen. Möjligheterna är emellertid ojämlikt fördelade och dessutom kommer pensionsåldern sannolikt att höjas. Kunskapen om vad som påverkar livskvaliteten i senare delen av livet är begränsad, inte minst i relation till förlängt arbetsliv, vilket gör det svårt att förutsäga hur policyförändringar kommer att påverka olika grupper av äldre. Projektets syfte är därför att använda unika data vid Stockholms och Göteborgs universitet för att studera hur arbete, pensionering och livsförändringar i övre medelåldern påverkar livskvaliteten hos äldre i Sverige. Målet är att undersöka: 1) hur livsförändringar (minskad inkomst, behov att vårda anhöriga, försämrad hälsa, etc.) påverkar livskvaliteten hos äldre, 2) hur livskvaliteten utvecklas i relation till pensioneringen, 3) hur dynamiken mellan inkomst och ofrivilligt förlängt arbetsliv påverkar livskvaliteten bland äldre, och 4) långtidseffekterna på livskvalitet av arbetsförhållandena under senare delen av arbetslivet.Last updated on 2018-20-11 at 10:45