Professional Communication and Digital Media - Complexity, Mobility and Multilingualism in the Global Workplace


Project leader


Funding source

Marcus and Amalia Wallenberg Foundation


Project Details

Start date: 01/07/2016
End date: 30/06/2019
Funding: 4000000 SEK


Description

Yrkeslivskommunikation och digitalt skriftbruk: komplexitet, rörlighet och flerspråkighet i den globala arbetsmiljön

Dagens arbetsliv har blivit alltmer komplext. Människor från olika kulturer och språkområden arbetar tillsammans, ofta via digitala medier. I så kallade ’skrivbordsyrken’ saknar många anställa och chefer eget skrivbord, och arbetar i stället mobilt med hjälp av bärbar dator och mobiltelefon. Projekt­organisation och globala affärer gör att personal förväntas byta arbetsgrupp ofta, resa mycket och ha kontakt med andra delar av världen på obekväm arbetstid. De gör många saker samtidigt: skriver sms medan de reser, reviderar ett dokument under ett Skype-möte och skriver på engelska medan de talar ett annat språk. Dessa villkor ställer nya krav på arbetsplatser, ledning och anställda. Projektet vill dels bidra med nya kunskaper om kommunikation i det komplexa arbetslivet, dels utveckla metoderna för att undersöka det. Fokus ligger på hur ledande personal hanterar komplexiteten för att behålla gott ledarskap och förmågan att arbeta effektivt. Konkret kommer projektet att bestå av fallstudier av hur arbetsdagar ser ut för ett antal chefer på flerspråkiga företag. Hur kommunicerar man? Vilka språk används och hur? Hur används tal, skrift, IT-verktyg o.d.? Vilka samband har detta med t.ex. ledarskap, identitet och handling­sutrymme?

Den vida ramen för studien är sociolingvistik, och inom denna lingvistisk etnografi och medierad diskursanalys. Projektet anknyter till en aktuell vetenskaplig diskussion om hur nya villkor för mänsklig kommunikation kan och bör undersökas. När världen förändrats så att människor inte längre enkelt kan separera t.ex. olika språk och olika medier, kan inte heller forskningen göra det. Det behövs utvecklade metoder för att kunna studera just komplexiteten och rörligheten. Medierad diskursanalys är en metod som inte är helt ny, men inte heller helt etablerad, och som både är öppen för utveckling och lämpad för att studera hur människor hanterar komplexa situationer.

Studien kommer att genomföras i nära samarbete med de företag som undersöks och ska bidra till såväl deras kompetensutveckling som till arbetslivet generellt. Projektets resultat kan även bidra till utveckling av utbildningar till specifika yrken och utbildningar i kommunikation.


Last updated on 2017-23-03 at 08:57