Transfer of lexicon and syntax in third language acquisition


Project leader


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 01/01/2011
End date: 31/12/2013
Funding: 1716000 SEK


Description

Lexikal och syntaktisk transfer i tredjespråksinlärning Forskning kring hur främmande språk lärs in har traditionellt rört andraspråksinlärning, där man bland annat har studerat hur modersmålet påverkar det andra språket, i form av att inläraren stoppar in ord från sitt eget språk i meningar, har lite ?konstig? grammatik, eller kanske bryter på sitt modersmål. Under de senaste decennierna har man även börjat intressera sig för vad som händer när en person ska lära sig ytterligare ett språk. I en sådan situation finns hypotetiskt sätt möjligheten att det tredje språket blir påverkat av antingen både modersmålet och det andra språket, eller antingen av modersmålet eller av andraspråket. Forskning inom tredjespråksinlärning har presenterat flera olika faktorer som påverkar vilket bakgrundsspråk som transfereras till det tredje; det kan bero på vilket språk som inläraren nyligen har aktiverat, hur hög färdighetsnivån är i andra respektive tredjespråket, hur lika de inblandade språken är, dessutom har en så kallad andraspråksfaktor, d.v.s. en tendens att aktivera ett tidigare andraspråk (och inte modersmålet) i tredjespråksinlärningen presenterats. Vad gäller grammatiken har några hypoteser formulerats som ämnar förklara varför båda språken, eller bara andraspråket, påverkar tredjespråksinlärningen. Forskningen i tredjespråksinlärning har hittills varit tämligen uppdelad å ena sidan i forskning kring ordförråd och å andra sidan grammatik. Projektet Lexikal och syntaktisk transfer i tredjespråksinlärning avser att ta forskningen ett steg vidare, och se hur de föreslagna faktorerna och hypoteserna får stöd i resultaten från studien som ska innefatta både grammatik och ordförråd i såväl skriftlig som muntlig produktion. Studien har dessutom noggrant utvalda språkkombinationer där första- andra- och tredjespråk har olika grader av likhet.

Last updated on 2017-31-03 at 12:57