Educational quality, birth characteristics, scholastic and employment outcomes for two generations of Swedish children.


Project leader


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 01/01/2014
End date: 31/12/2017
Funding: 6696000 SEK


Description

Trots många studier som fastställer betydelsen skolans resurser och av lärares kompetens för elevernas utbildningsframgång är det få, om några, som utreder effekten av dessa potentiella moderatorer i relation till utbildningsresultaten hos barn med låg födelsevikt, för tidigt födda eller överburna barn och barn födda senare i syskonskaran. Detta projekt avser att genom ett livscykelperspektiv testa hypotesen att utbildningskvalitet modifierar effekterna av dessa födelsekarakteristika på skol- och anställningsutfall hos svenska barn. Projektet täcker tre studier, använder longitudinella data från olika tidsperioder och upplyser hur de individuella studenternas tidiga livshistoria påverkar deras erfarenheter i skolan. I den första studien, bygger vi på existerande arkivdata från UBCos (Uppsala Birth Cohort Multigenerational Study) som länkar detaljerad information om barnens lärare och de resurser som finns tillgängliga för skolan till barnets födelse (födda 1915-1929) och dess sociala karakteristika. Den andra studien använder registerdata från UBCoS för deras barnbarn födda mellan 1973-80. Tredje studien nyttjar nationellt representativa, data på befolknings-nivå från Barn till missbrukare (födda 1973-80) för att testa denna hypotes. Detta projekt kan troligtvis generera bevis som kan medföra effekter på policyfrågor rörande jämlik tillgång till högkvalitativa utbildningsmöjligheter för utsatta barn.

Last updated on 2017-22-03 at 07:07