Lyman alpha and continuum emission from galaxies in the distant and nearby universe


Project leader


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 01/01/2014
End date: 31/12/2017
Funding: 2000000 SEK


Description

Universum, som vi ser det, bilades för ca 13 miljarder år sedan i Big Bang. Sedan dess har det ständigt utvidgats och denna expansion gör att Universum kyls av och att ljuset från avlägsna galaxer förskjuts mot längre våglängder (s.k. rödförskjutning). I början bestod universum nästan bara av ljus och energi, men efter några hundra tusen år hade temperaturen sjunkit så mycket att neutral vätgas (väte är det enklaste och mest förekommande grundämnet i Universum) kunde bildas. I början fanns inga strukturer så som planeter, stjärnor eller galaxer - allt var en jämnt utsmetad soppa. Så småningom klumpade tyngdkraften ihop materien och efter ca en halv miljard år hade de största klumparna blivit så täta att de första stjärnorna tändes och de första galaxerna kunde bildas. Det föreslagna projektet syftar till att använda spektrallinjer från väte, speciellt den s.k. Lyman alfa linjen, för att förstå avlägsna galaxer, hur de en gång bildades och sedan utvecklats till de galaxer vi ser i det närbelägna universum. Dessa spektrallinjer uppkommer när unga heta stjärnor joniserar den omgivande vätgasen, och de talar därför om var stjärnor bildas. I det avlägsna universum är, på grund av rödförskjutningen, Lyman alfa linjen ofta den enda som går att observera. Linjen kan ibland vara väldigt ljusstark, men trots att det rör sig om det enklast tänkbara grundämnet, så förstår vi inte riktigt hur vi ska tolka Lyman alfa. Problemet är att Lyman alfa ljuset studsar mot väteatomerna, upp till flera miljoner gånger, innan det lämnar en galax och påbörjar sin färd mot oss och våra teleskop. Ett av projektets huvudsyften är därför att nå en bättre förståelse av Lyman alfa linjen och vad den säger oss om galaxer, och med dess hjälp studera den galaxer och deras uppkomst när universum var ungt. För att genomföra detta kommer rymdbaserade Hubbleteleskopet och det europeiska "Very Large Telescope" att vara viktiga verktyg, men även avancerade datorberäkningar.

Last updated on 2017-23-03 at 08:57