From People´s Health to "Healthism". New Femininities and Masculinities in Health and Fitness from 1970


Project leader


Funding source

Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)


Project Details

Start date: 01/01/2014
End date: 31/12/2016
Funding: 2370000 SEK


Description

Från folkhälsa till hälsoism. Nya femininiteter och maskuliniteter inom hälsa och träning från ca 1970 Mot bakgrund av den snabba privatiseringen och kommersialiseringen av hälsans och träningens område vill jag i detta projekt undersöka hur diskursen om hälsa, kropp och träning har förändrats från 1970 fram till idag. Mot en historia där kvinnors fysiska aktivitet, muskelutveckling och deltagande i idrottstävlingar varit omstridd och kontroversiell innebar 80-talets gymping/fitnesskultur någonting nytt och potentiellt frigörande. Genus- och medieteorier är centrala utgångspunkter, och studien fyller en lucka mellan ett historiskt forskningsläge som utgått från statligt snarare än populärkulturellt material och ett samtidsinriktat internationellt forskningsläge om "healthism". Källmaterialet utgörs av hälso- och träningsmagasin, en blomstrande genre på en hårt pressad tidningsmarknad, samt sociala medier. Vilka nya femininiteter och maskuliniteter produceras här? Hur kan dessa förstås i relation till varandra och till historiska förändringsprocesser? Det historiska perspektivet ger möjlighet att belysa såväl förändring som kontinuitet. Vilka former för njutning och disciplinering framträder, på vilka sätt sätt blir kroppen medel eller mål och vilka relationer konstrueras mellan individen och hennes sammanhang? Genus betraktas i projektet i ett intersektionellt perspektiv som inrymmande klass och etnicitet. Till vem vänder sig hälsomarknaden, och vilka lämnas utanför? Materialet består av sju olika magasin och ger ett spektrum av nischer vända till olika publikgrupper utifrån kön och träningspreferenser. Dessutom studeras träningssajter, särskilt diskussionsforum, på internet under åren 2014 och 2015, för att fånga upp individers förhållningssätt till kropp, träning och hälsa. Området hälsa/träning/fitness utgör en ingång till, och central del av, de senaste decenniernas förändringsprocesser vad gäller manligheter, kvinnligheter och genusrelationer. Projektet ger här en systematisk empirisk belysning. Det förhåller sig till inomvetenskapliga diskussioner kring till exempel hur ökad sexualisering/kroppsfixering bland män kan förstås och till den ständigt aktuella diskussionen om representationer av kvinnlighet och kvinnokroppen inom nutida feministisk forskning. Studien ger också perspektiv på aktuella diskussioner i medier och samhällsdebatt kring sk. vällevnadssjukdomar och ökande överviktstal, men även på kritiken mot hälsohets och ett eventuellt ökande fokus på kropp, hälsa och utseende i samhälle och arbetsliv.

Last updated on 2017-31-03 at 12:58

Share link