Undocumented Immigrants in the Informal Economy of Sweden


Project leader


Funding source

Forte - Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare


Project Details

Start date: 01/01/2007
End date: 31/12/2009
Funding: 2050000 SEK


Description

Invandrare utan papper, de som kallas ’illegala’ invandrare, är i första hand arbetskraftinvandrare (inklusive sex labourers). De utgör en stor del av arbetskraften inom den informella ekonomin i Nordamerika och Västeuropa. En relevant och viktig fråga i detta sammanhang är ’vad kommer först?’ Den billiga och undergivna arbetskraften eller den avreglerade arbetsrelationen. Den urbana medelklassens ökande efterfråga på diverse servicetjänster och billiga varor har resulterats i att den informella ekonomin i europeiska storstäder har expanderat under senaste åren. Två viktiga aktörer i den informella sektorn är kvinnor och invandrare (både legala och ’illegala’). Denna studie syftar till att undersöka relationen mellan efterfråga på billig arbetskraft och ’illegal’ invandring till Sverige.
Datasamling sker genom antropologiskt fältarbete i Stockholm.

Last updated on 2017-24-03 at 13:00