CHROMOBS: Dynamics of the solar chromosphere


Project leader


Funding source

The Knut and Alice Wallenberg Foundation


Project Details

Start date: 01/01/2013
End date: 31/12/2017
Funding: 26361000 SEK


Description

Svensk sammanfattning

CHROMOBS är ett projekt som syftar till att undersöka solkromosfärens struktur, dynamik och upphettning med oöverträffad rumslig och tidsmässig upplösning. Kromosfären är ett mycket dynamiskt och dessutom magnetiskt dominerat atmosfärslager som förbinder solens fotosfär (den synliga solytan) med den mycket hetare ovanliggande koronan. Kromosfären utgör en gränsyta vilken genom all icke-termisk energi, som hettar upp koronan och driver jordens rymdväder, måste passera. Vi vet fortfarande inte vilken sorts icke-termisk energi som hettar upp kromosfären, koronan och solvinden. Vi vet dock att vågor, elektriska strömmar och omvandling av magnetisk energi till värme svarar mot processer som kan frigöra väsentliga mängder med energi. Det är fortfarande oklart hur mycket var och en av dessa bidrar och hur omvandlingen av energi till värme sker. CHROMOBS syftar till att ge fundamentala bidrag till ett genombrott av vår förståelse av dessa processer.

CHROMOBS tar fördel av det svenska 1-m solteleskopets (SST, beläget på Kanarieön La Palma) exceptionella rumsliga upplösning i blått ljus genom att avsevärt förbättra SST’s instrumentering för observationer av kromosfären. Teleskopet kommer att utrustas med ett avancerat filtersystem, benämnt CHROMIS (CHROMOspheric Imaging Spectrometer) för observationer i solspektrets H och K linjer från joniserat calcium. För att höja kvalitén på mätdata kommer speciella metoder för datainsamling och databearbetning att utvecklas. Observationsdata kommer att tolkas med stöd av banbrytande tredimensionella simuleringar, som bland annat inkluderar magnetfält och transport av energi genom strålning i icke-termisk jämvikt. Dessa simuleringar utvecklas av vår samarbetspartner och hans forskargrupp i Oslo.


English summary

The CHROMOBS project is an initiative aiming at investigating the structure, dynamics and heating of the solar chromosphere at unprecedented spatial and temporal resolution. The chromosphere is the highly dynamic and magnetically dominated layer between the solar photosphere (the visible solar surface) and the corona, and constitutes the interface through which all non-thermal energy that heats the corona and drives space weather is transported. We still do not know which modes of non-thermal energy power the chromosphere, the transition region, solar corona and the solar wind, but know that waves, electrical currents, and magnetic reconnection all may release substantial energy. It remains unclear how much each of these contributes, and how the conversion of non-thermal to thermal energy takes place. The goal of CHROMOBS is to contribute in fundamental ways to a breakthrough in our understanding of these processes.

CHROMOBS will achieve this by taking advantage of the exceptional spatial resolution in blue light of the Swedish 1-m Solar Telescope (SST) on La Palma. It consists of an initiative to signficantly improve the chromospheric observational capabilities of the SST. As part of this, the telescope will be equipped with a tunable filter system for the Ca II H & K lines: the CHROMospheric Imaging Spectrometer (CHROMIS). Observational techniques and data reduction methods will be developed to boost the quality of the data. The observational results will be interpreted using cutting-edge radiation-magnetohydrodynamic simulations and non-LTE radiation codes developed by the project Coinvestigator and his group in Oslo.


External Partners


Last updated on 2017-23-03 at 08:57